Home > 제품소개 > H-Series(반자동타입)
 
중소형
대형
  Model : H-350NS
 
  Model : H-450NS
 
  Model : H-520NS
 
  Model : H-560NS
 
  Model : H-650NS
 
 
특장점(Features)
PLC 제어 및 반자동 절단
인버터에 의한 톱날 선속도 무단조절
열처리 휠 사용으로 내구성 강화
고정밀 감속기(독일제) 사용
강성구조의 하부구조
절단깊이 설정장치(선택장비)
열처리 도금 로드봉 사용으로 내구성 강화
 
* 기본장비(Standard Accessaries)
  - 기본공구(1set)
- 톱날(1개)
- 사용 설명서(1부)
- 칩콘베어
- 인버터
 
* 선택장비(Optional Accsessaries)
  - 바이스 감압 밸브
- 보조소재적치대
- 빗먹음감지장치
 
사  양(Specifications)
Model H-350NS H-450NS H-520NS H-560NS H-650NS
Control Method Semi Automatic & NC System
Cutting
Capacity
Round 10~350mm 15~450mm 20~520mm 20~560mm 20~650mm
Square 350×350mm 450×450mm 520×520mm 610×560mm 650×650mm
Bundle 250×140mm 350×200mm 400×230mm 500×230mm 500×250mm
Saw Blade Speed 15~115m/min 15~115m/min 15~115m/min 15~115m/min 15~115m/min
Size(L×W×T) 3980×34×1.1mm 4880×41×1.3mm 5800×41×1.3mm 6700×54×1.6mm 7530×54×1.6mm
Tension Hydraulic Hydraulic Hydraulic Hydraulic Hydraulic
Motor Band Drive 4kw 5.5kw 7.5kw 7.5kw 7.5kw
Hydraulic System 1.5kw 1.5kw 1.5kw 2.2kw 2.2kw
Coolant Pump 0.1kw 0.1kw 0.1kw 0.1kw 0.1kw
Tank
Capacity
Hydraulic 50ℓ 60ℓ 70ℓ 100ℓ 100ℓ
Cutting Fluid 60ℓ 80ℓ 100ℓ 70ℓ 70ℓ
Weight 1,800kg 2,700kg 3,200kg 3,500kg 3,800kg
Floor Space (W×L×H) 2150×1100×1650mm 2400×1190×1900mm 2800×1210×2010mm 3035×1290×2160mm 3520×1310×2480mm